210 ikasle aurten Champo lanbide lizeoan.

2017/09/15a

Champo.jpg

Champo lizeoak ere bere sartzea egin dü 210 ikaslerekin. Horietarik 170 barnategian egoiten dira, zeren eta hanitx hürrüntik horra beitira. Jakin behar da lizeoak fama hona düala bere sailean, eta ikasleek eskolatik elkitzekoan zalhe edireiten düe lana.
Jean Bourda züzendaria: